AQUAAEROBIK (basen GCR Repty)

Zajęcia jednorazowe

20 zł

Karnet

75 zł

/ 5 zajęć
Karnet ważny 6 tygodni od dnia zakupu

WAŻNE

Korzystając z naszych zajęć Aquaaerobik na basenie w GCR nie ponosisz opłaty za wjazd i parkowaie na terenie GCR-u.